Forsikringsskader

Forsikringsskader

Forsikringsskader? Lad os hjælpe dig – hurtigt, nemt og effektivt!

LN Tømrer og snedkermester tilbyder hurtig, effektiv og konkurrencedygtig udbedring af de fleste slags forsikringsskader.

Vi reparerer alle typer bygningsskader og står altid klar med en løsning, hvad enten her er tale om brandskader, hærværksskader, indbrudsskader, vandskader, stormskader eller andre forsikringsskader.
Vi repræsenterer ingen forsikringsselskaber, men varetager forsikringstagerens interesser, fra første besigtigelse af skaden til arbejdet er afleveret.

  • Brandskader
  • Vandskader
  • Stormskader
  • Svampe og insektskader
  • Indbrud/hærværksskader

Brandskader

Vi har gennem tiden fået erfaring med at genopbygge boliger, der har været udsat for brand. Her er det vigtigt, at vi kommer hurtigt på banen, så vi kan komme til at påvirke genopbygningen positivt.

Vandskader

At få en vandskade i sin bolig kan få omfattende konsekvenser for dig og din familie.
Det er vigtigt at der reageres hurtigt, både ved store og små vandskader, så skaden ikke forværres.

Stormskader

Ved stormskader er det typisk taget og gavlene, det går ud over.

Kan din bolig holde til en storm?
Vi kan kontrollere tagkonstruktionen på dit hus, og sikre den hvis vi finder det nødvendigt. Er dele af taget først blæst væk, er det vigtigt at få afdækket hurtigst muligt, for at modvirke følgeskader fra vejr og vind.

Svampe og insektskader

Ring til os, vi kommer og besigtiger skaden, konstaterer hvilken type svamp eller insektskade, der er tale om. Hvis vi er i tvivl, tager vi en prøve, og sender den til Teknologisk Institut. De konstaterer med sikkerhed hvilken type svamp/insekt der er i den angrebne prøve.

Hvis det viser sig at være en alvorlig skade, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Vi kommer med forslag om hvad der bør gøres ved skaden.
Vi varetager dine interesser, så du får udbedret din skade bedst muligt.

Vigtigste råd inden skaden sker!

Undersøg dine forsikringer, er du dækket godt nok?
Er skaden først sket, så er det for sent at ændre dem.