Hovedentreprise når kvalitet er vores ansvar

Hovedentreprise

Hovedentreprise betyder at du sørger for tegninger, myndigheds godkendelser, og projektmaterialet. (tegninger mv.)

Vi styrer kontrakter, tidsplan, koordinering, underentreprenører, økonomi, og bygger fra første spadestik til nøglefærdigt byggeri.

Hovedentreprisen er nok den mest anvendte entrepriseform for den private bygherre. Som bygherre får du en anden rolle, fordi du i langt de fleste tilfælde har en rådgiver til at sørge for diverse godkendelser samt stå for udarbejdelsen af projektmaterialet herunder udbudsmaterialet. Det sikrer byggeriet optimale vilkår både i forhold til prissætningen og til hovedentreprenørens arbejde efterfølgende.

Vi indgår kontrakter med de nødvendige underentreprenører (andre håndværksmestre) og styrer både kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse samt sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden, og at arbejdets kvalitet er som aftalt. Både for alle underentreprenører og eget arbejde.

Hovedentrepriser egner sig bedst til parcelhusbyggeri, større ombygninger, tilbygninger, badeværelser, og i øvrigt byggesager hvor mange faggrupper er involveret.

Overordnet set er forskellen på en fagentreprise og en hovedentreprise spørgsmålet om ansvaret for byggeriets byggeledelse. I fagentreprise har du ansvaret, i hovedentreprise er det vores opgave.